FSSC 22000

FSSC 22000:2010 е стандарт въвеждащ изисквания относно управление на безопасността на храните. Той е приложим единствено за производители на хранителни продукти.
Практически, той комбинира изискванията стандартите ISO 22000:2005 и ISO/ TS 22 002-1 (Програми предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1 – Производство на хранителни продукти).
Целта на стандарта е да подпомага организациите в техния стремеж за производство на безопасни хранителни продукти.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта FSSC 22000?
Защото по този начин производителят на съответния хранителен продукт демонстрира пред потребителите на продукта си неговата способност да контролира хранителните опасности и да гарантира, че продукта е безопасен за консумиране.

Как организацията ще получи сертификат за съответствие със стандарта FSSC 22000?
Сертификатът за съответствие със стандарта FSSC 22000 се издава от независими, акредитирани организации при положителни заключения от проведен сертификационен одит. За целта организацията трябва да има разработена, документирана, внедрена и функционираща система за управление на безопасността на храните съгласно FSSC 22000.

„ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД, като изключителен представител на SC CERTIND SА за Република България, предлага акредитирана сертификация по стандарта. За повече информация не се колебайте да се обърнете към нас.