Fraud Blocker FSSC 22000 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

FSSC 22000 – Системи за управление безопасността на хранителните продукти

FSSC 22000 е стандарт въвеждащ изискванията за управление безопасността на храните. Той е приложим единствено за производители на хранителни продукти.
Практически, той комбинира изискванията на стандартите ISO 22000 и ISO/TS 22002-1 (Програми предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1 – Производство на хранителни продукти).
Целта на стандарта е да подпомага организациите в техния стремеж за производство на безопасни хранителни продукти.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта FSSC 22000?
Защото по този начин производителят на съответния хранителен продукт демонстрира пред потребителите на продукта си неговата способност да контролира хранителните опасности и да гарантира, че продуктът е безопасен за консумиране.

Как организацията ще получи сертификат за съответствие със стандарта FSSC 22000?
Сертификатът за съответствие със стандарта FSSC 22000 се издава от независими, акредитирани организации при положителни заключения от проведен сертификационен одит. За целта организацията трябва да има разработена, документирана, внедрена и функционираща система за управление на безопасността на храните съгласно FSSC 22000.

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, като изключителен представител на CERTIND S.А., предлага акредитирана сертификация по FSSC 22000.

CERTIND S.A. има лиценз от ФОНДАЦИЯ FSSC 22000 за системи за управление на безопасността на храните. FSSC 22000 е схема за сертифициране, призната от GFSI (Глобална инициатива за безопасност) и еквивалентна на други схеми за безопасност на храните FSMS (IFS, BRC и др.).

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български