Fraud Blocker За нас – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е организация с доказан опит в областта на оценка съответствието и акредитирана сертификация на системи за управление, съгласно изискванията на съответните ISO стандарти. Създадена през 2010 г., за кратко време компанията успешно извършва над 1300 сертификации на фирми и организации от различни браншове. Работата на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се отличава със:
  • БЪРЗИНА;
  • ЕФИКАСНОСТ;
  • АВТОРИТЕТНОСТ;
  • БЕЗПРИСТРАСТНОСТ;
  • СЪОБРАЗЕНОСТ С ДАДЕНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА;
ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е изключителен представител за България на международния сертификационен орган CERTIND S.A, – за дейностите – маркетинг, одитиране и връзки с клиентите. CERTIND S.A. осъществява дейността си в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/TS 22003:2013 и e акредитирана по стандарта ISO/IEC 17021-1:2015 от RENAR – национален орган по акредитация на Румъния (Акредитиращ сертификационен № SM 041/27.09.2012.). RENAR е член както на многостранното споразумение EA-MLA, така и на IAF-MLA. ОДИТОРИТЕ, участващи в процеса на сертификация са оценени, съгласно изискванията на ISO 17021 и официално оправомощени да провеждат одити от името на CERTIND S.A. ВСИЧКИ ОДИТИ се провеждат на български език, съгласно утвърдени програми за сертификация, от името на CERTIND S.A. ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД осъществява акредитирани сертификационни услуги и е в полза на организациите:
  • на които им предстои процедура по сертификация,
  • които имат внедрени системи, но не са ги сертифицирали,
  • които търсят качество на достъпни цени.
  • желаещи да повишат конкурентоспособността си и да получат гаранция за добро управление
Сертификацията на система за управление по международните стандарти, Ви гарантира повишаване конкурентоспособността и е гаранция за доброто управление на организацията. CERTIND S.A. представлява най-добрия избор в областта на оценка на съответствието и това се потвърждава от неговата дейност в: България, Румъния, Италия, Сърбия, Германия, Албания, Босна, Македония, Молдова, Черна гора, Перу – Южна Америка и повече от 20 000 сертифицирани клиенти.

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български