За нас

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е независима сертификационна организация с доказан опит в сферата на оценка съответствието на системи за управление спрямо изискванията на съответните ISO стандарти.

Създадена през 2010 г., за кратко време компанията успешно извършва над 800 сертификации на фирми и организации от различни браншове.

Работата на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се отличава със:

  • БЪРЗИНА;
  • ЕФИКАСНОСТ;
  • АВТОРИТЕТНОСТ;
  • БЕЗПРИСТРАСТНОСТ;
  • СЪОБРАЗЕНОСТ С ДАДЕНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА;

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД разполага с одиторски екип, съставен от одитори и технически експерти, доказали своята компетентност и натрупали опит в световноизвестни органи за сертификация, които проверяват и оценяват документите и действието на стандартизираните системи за управление. Браншовата компетентност на одиторите покрива почти всички EA кодове. Одитите се провеждат от името на CERTIND, от български одитори на български език, предварително квалифицирани в съответствие с процедурите на CERTIND.

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е изключителен представител за България на международния сертификационен орган S.C. CERTIND S.A, – за дейностите – маркетинг, одитиране и връзки с клиентите. S.C. CERTIND S.A осъществява дейността си в съответствие с международния стандарт ISO / IEC 17021:2007 и SR ISO/TS 22003:2007 и акредитиран от RENAR – Румъния.

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД извършва сертификационни одити от името на S.C. CERTIND S.A и е в полза на организации на които:

  • им предстои процедура по сертификация,
  • имат сертифицирани системи, но търсят по-облекчени процедури и финансови условия,
  • имат внедрени системи, но не са ги сертифицирали
  • или не са удовлетворени от качеството на сега получаваните сертификационни услуги.

Сертификацията на система за управление по международните стандарти, Ви гарантира повишаване конкурентоспособността и е гаранция за доброто управление на фирмата.

Със сертификационната си дейност в България, Румъния, Италия, Сърбия, Германия, Албания, Босна, Македония, Молдова и Черна гора и проведени повече от 18 000 сертификации, S.C. CERTIND S.A представлява най-добрия избор в областта на оценка на съответствието и неговото потвърждаване.

повече …