Fraud Blocker Услуги – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД осъществява сертификационни услуги и като ексклузивен представител на CERTIND S.A. предлага акредитирана сертификация по следните стандарти:

 • ISO 9001 – Системи за управление на качеството
 • ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда
 • ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001)
 • ISO 22000 – Система за управление на безопасността на хранителните продукти
 • FSSC 22000 – Системи за управление безопасността на хранителните продукти
 • ISO/IEC 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията
 • ISO 50001 – Системи за управление на енергията
 • ISO 37001 – Системи за управление за борба с подкупването
 • Продуктова сертификация

Други сертификационни схеми и процедури, по които ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД може да удостоверява и оценява съответствие с международните стандарти и да бъде в услуга на бизнеса:

 • ISO 13009 – Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове
 • ISO/TS 29001 – Петролна и газова индустрия
 • ISO 29990 – Обучение и тренинг
 • EN 15838 – Системи за управление на контактите с клиентите
 • ISO/TS 16949 – Доставчици на автомобилната индустрия
 • EMAS – Устойчиво управление на околната среда
 • НАССР – Сертификация на НАССР система
 • ISO 28000 – Системи за управление на сигурността на веригата за доставките
 • RS 8000 – Социална отговорност
 • ISO 22301 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса
 • ISO 39001 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
 • ISO 31000 – Системи за управление на риска
 • ISO/IEC 20000-1 – Системи за управление на услугите
 • ISO/IEC 27701 – Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията
 • ISO 20121 – Системи за управление на устойчиви събития

Валидиране на етикети на хранителни и нехранителни продукти. Валидирането на етикетите се налага във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 г.

В тази връзка ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД оказва професионално съдействие на производителите и търговците на хранителни и нехранителни продукти за осигуряване на съответствието на етикетите им с приложимото национално и международно законодателство.

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти,
Ви гарантира повишаване конкурентоспособността
и е гаранция за доброто управление на фирмата.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български