Стандарти

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД предлага услугите по сертифициране предоставяни от S.C. CERTIND, свързани със сертификация на:

  • Система за управление на качеството – ISO 9001
  • Система за управление на околната среда – ISO 14001
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа – BS OHSAS/ISO 45001
  • Система за управление на информационната сигурност – ISO 27001
  • Система за управление на безопасността на храните – ISO 22000
  • Система за контрол на критичните точки – HACCP
  • Система за управление на енергията – ISO 50001
  • Системи за управление за борба с подкупването – ISO 37001
  • Системи за управление на безопасността на движението по пътищата – ISO 39001
  • Продуктова сертификация