Стандарти

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД предлага услугите по сертифициране предоставяни от S.C. CERTIND, свързани със сертификация на:

  • системи за управление на качеството съгласно ISO 9001;
  • системи за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001;
  • системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001;
  • системи за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000;
  • системи за управление на информационната сигурност съгласно ISO/IEC 27001;
  • системи за управление на енергията съгласно ISO 50001;
  • системи за управление на безопасността на храните съгласно FSSC 22000;
  • продуктова сертификация;