Fraud Blocker ISO 50001 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 50001 – Системи за управление на енергията

ISO 50001 е приложим за всяка организация във всички сфери на дейност, но основните ползи от него могат да бъдат получени от такива, които са големи консуматори на енергийни ресурси, като ел. енергия, топло енергия и горива. Целта на стандарта е да подпомага организациите в техния стремеж за ефективно и ефикасно управление на енергията.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта ISO 50001?
Функционирането на система за управление на енергията е предпоставка за:

  • намаляване на разходите за енергийни ресурси;
  • подобряване на рентабилността на организацията;
  • ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда;

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български