Fraud Blocker ISO 13009 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 13009 – Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове.

ISO 13009 акцентира основно върху следните области на приложение:

 • безопасност на плажа и водата;
 • защита на околната среда;
 • информация за безопасността по плажа – табели, сигнализация, флагове, зони, мерки за контрол, надзор и спасяване;
 • качеството на водата и съоръженията на плажа;
 • достъпност на плажа;
 • развлекателни и спортни дейности;
 • търговски услуги дейности – заведения за хранене, ресторанти, барове и др.
 • почистване и извозване на отпадъци.

Ползите от внедряване и сертификация съгласно ISO 13009 са:

 • подобряване на търговските услуги в съответния район;
 • увеличава шансовете за класиране при участие в процедури за концесия на морски плажове.
 • привличане на публично финансиране, инвеститори и посетители.
 • подпомагане на туристически агенти, собственици на хотели, строителни предприемачи и местни власти да вземат информирани решения относно управлението на плажовете, като използват последователен подход, основан на най-добрите практики.
 • По-добро ниво на туристическо обслужване и удовлетвореност на потребителите
 • Спазване на нормативната уредба
 • Поддържане на инфраструктури с високо ниво на ефективност
 • Управление на екологични, социални и икономически рискове
 • Предотвратяване на аварии и управление на извънредни ситуации
 • По-малко въздействие върху околната среда
 • Доверие на местната общност
 • Непрекъснато усъвършенстване
 • Подобрена икономическа и социална структура на морските курорти
 • Икономически растеж на региона

Сертификатът по ISO 13009 е валиден 3 години и е приложим за всички обществени или частни организации, които предоставят услуги, свързани с плажовете.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български