Приемане на офертата за сертификация от страна на Клиента

Попълване на заявление от Клиента за изготвяне на договора за сертификация

Подписване на договора за сертификация

Планиране на Сертификационния одит съвместно с Клиента

Заплащане на договорената такса за провеждане на одита от страна на Клиента

Провеждане на одита (Етап 1 и Етап 2)

Окончателна оценка и решение за сертификация

Клиентът получава сертификата/тите за съответствие, заедно със сертификационното лого на CERTIND S.A.

Сертификационният цикъл е с продължителност 3 години от първоначалното издаване на сертификата за съответствие и включва:
  • Първи надзорен/контролен одит - до една година от датата на издаване на сертификата;
  • Втори надзорен/контролен одит - до две години от датата на издаване на сертификата;
  • Ресертификационен одит - до три години от датата на издаване на сертификата, преди изтичане на срока на валидност обозначен на него, за да няма прекъсване в продължителността на сертификацията;
С помощта на квалифицирания и отзивчив екип на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД,
сега европейските сертификационни услуги са ПО-БЛИЗО, ПО-ДОСТЪПНИ ОТ ВСЯКОГА!
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български