Fraud Blocker Сертификация – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

Приемане на офертата за сертификация от страна на Клиента

Попълване на заявление от Клиента за изготвяне на договора за сертификация

Подписване на договора за сертификация

Планиране на Сертификационния одит съвместно с Клиента

Заплащане на договорената такса за провеждане на одита от страна на Клиента

Провеждане на одита (Етап 1 и Етап 2)

Окончателна оценка и решение за сертификация

Клиентът получава сертификата/тите за съответствие, заедно със сертификационното лого на CERTIND S.A.

Сертификационният цикъл е с продължителност 3 години от първоначалното издаване на сертификата за съответствие и включва:
  • Първи надзорен/контролен одит - до една година от датата на издаване на сертификата;
  • Втори надзорен/контролен одит - до две години от датата на издаване на сертификата;
  • Ресертификационен одит - до три години от датата на издаване на сертификата, преди изтичане на срока на валидност обозначен на него, за да няма прекъсване в продължителността на сертификацията;
С помощта на квалифицирания и отзивчив екип на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД,
сега европейските сертификационни услуги са ПО-БЛИЗО, ПО-ДОСТЪПНИ ОТ ВСЯКОГА!
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български