Fraud Blocker Принципи – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

Основополагащите принципи, чрез които ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД осъществява дейността си са:

  • Професионализъм – ние използваме одитори и технически експерти с доказано образование и опит в конкретната област на приложение на Вашата система за управление;
  • Креативност – водещото при осъществяването на одитите е, нашите одитори и технически експерти да предложат правилните идеи за подобряване на Вашата дейност и организация;
  • Коректност – залагаме на точност и яснота при отношенията с нашите клиенти;
  • Справедливост – нашите одитори “търсят съответствието” във Вашата работа спрямо стандарта, а не несъответствието. Подходът ни е изцяло добронамерен;
  • Поверителност – гарантираме опазване на фирмената тайна и ноу-хау;
  • Ефективност – предлагаме цени на сертификационните услуги, съобразени със спецификата и възможностите на клиента;

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български