Принципи

Основополагащи принципи при осъществяване на дейността ни са:

  • Професионализъм – ние използваме одитори и експерти с доказано образование и опит в конкретната област на прилагане на Вашата система за управление;
  • Креативност – водещото при одитите е нашите експерти и одитори да предложат правилните идеи за подобряване на Вашата дейност и организация;
  • Коректност – ние залагаме на точността и яснотата на отношенията ни с клиентите;
  • Справедливост – нашите одитори “търсят съответствието” във Вашата работа спрямо стандарта, а не несъответствието. Подхода ни е изцяло добронамерен;
  • Поверителност – гарантираме опазване на фирмената тайна и ноу-хау;
  • Ефективност – предлагаме цени на сертификационните услуги, съобразени със спецификата и възможностите на клиента;