Fraud Blocker Партньори – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

CERTIND S.A. е независима сертификационна организация, извършваща акредитирани сертификационни дейности по системите за управление и съответствието на продуктите. CERTIND S.A. е най-добрия избор в областта на оценка на съответствието и сертификацията на системи за управление в повече от 20 000 сертифицирани клиенти в България, Румъния, Италия, Сърбия, Германия, Албания, Босна, Македония, Молдова, Черна гора, Перу – Южна Америка. CERTIND S.A. има лиценз от ФОНДАЦИЯ FSSC 22000 за системи за управление на безопасността на храните и е проверяващ по околна среда съгласно регламента на ЕС – EMAS III.

FININFO.BG е единствената българска платформа, която предоставя комплексна услуга за подготовка и управление на проекти, независимо от техния източник на финансиране. Информацията е винаги актуална и подредена, филтрирана ежедневно от над 150 официални източника. Зад изпълнението на всяка услуга стои предварителен задълбочен анализ спрямо желанията на клиента с цел намиране на подходящо финансиране и насочване към правилните специалисти и партньори за управление и изпълнение на проектите им.

Certima-360

CERTIMA B.V извършват сертификационни одити по стандартите IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, IFS Wholesale/ Cash & Carry, BRC Food (+ всички допълнителни модули) във всички продуктови и технологични обхвати. Провеждат одити на доставчици от трета страна и обучения по цитираните стандарти.​

Контрол Юнион България започва своята дейност през 2012 година, като началото е органично поставено със стоковия контрол на селскостопански култури и биологичното сертифициране. Контрол Юнион България в частност разполага с местни експерти, осигуряващи комуникация в процеса на сертификациране на местен език за следните индустрии: биологичното производство, безопасност на храни и фуражи, горското стопанство, биомаса, текстил, медицински канабис, устойчив туризъм и други.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български