Fraud Blocker EMAS – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

EMAS – СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОДИТИРАНЕ

EMAS е регламент за екологично управление и одит, разработен от Европейската комисия за подобряване на екологичните показатели на икономическите субекти. EMAS е подходящ за всеки тип организация, желаеща да подобри своите екологични показатели. Обхваща всички сектори на икономиката и услугите и е приложим в целия свят.

Препоръчително е за организациите, тръгващи да покриват Регламента EMAS, да имат разработена и действаща система за управление на околната среда по ISO 14001.

EMAS дава указания на организациите при намирането на правилните инструменти за подобряване на техните екологични показатели. Участващите организации доброволно се ангажират както да оценят, така и да намалят въздействието си върху околната среда.

Регистрацията по EMAS гарантира външна и независима оценка на действащата и ефективна система по EMAS.

Предоставянето на обществено достъпна информация за екологичните показатели на дадена организация е важен аспект на EMAS. Организациите постигат по-голяма прозрачност както пред обществото чрез екологичната декларация, така и вътрешно чрез активното участие на служителите.

Въвеждането на EMAS намаля вредното въздействие на дейността на организацията върху околната среда, засилва спазването на екологичното законодателство и участието на служителите в този процес, както и спестява значителни финансови ресурси!

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български