Запитване за оферта

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сертификация на каква системата за управление желаете:

Система за управление на качеството - ISO 9001Система за управление на околната среда - ISO 14001Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS/ISO 45001Система за управление на информационната сигурност - ISO 27001Система за управление на безопасността на храните - ISO 22000Система за контрол на критичните точки - HACCPСистема за управление на енергията - ISO 50001Системи за управление за борба с подкупването – ISO 37001Системи за управление на безопасността на движението по пътищата – ISO 39001Продуктова сертификация

Други сертифицирани системи за управление:

Система за управление на качеството - ISO 9001Система за управление на околната среда - ISO 14001Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS/ISO 45001Система за управление на информационната сигурност - ISO 27001Система за управление на безопасността на храните - ISO 22000Система за контрол на критичните точки - HACCPСистема за управление на енергията - ISO 50001Системи за управление за борба с подкупването – ISO 37001Системи за управление на безопасността на движението по пътищата – ISO 39001Продуктова сертификация

Използвате ли консултантски услуги?

НеДа

Внимание! Всички полета маркирани със звезда * са задължителни.