Fraud Blocker ISO/IEC 20000-1 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 20000-1 – Системи за управление на услугите. Информационни техниологии

ISO 20000-1 определя изискванията за управление на услугите. Приложим е за всички организации предоставящи услуги – ИТ услуги, финансови, застрахователни, консултантски, здравни, образователни, правни, административни и др. Основната категория фирми които го прилагат са именно ИТ компаниите.

Той регламентира управлението на услугите в следните области:

 • Планиране създаването и управлението на услугите;
 • Управление въвеждането на нови или променени услуги;
 • Управление на капацитета /Capacity management/;
 • Управление на информационната сигурност при предоставянето на услуги /Security management/;
 • Управление на бизнес взаимоотношенията;
 • Управление на доставчиците;
 • Управление на инциденти /Incident management/;
 • Управление на проблеми /Problem management/;
 • Управление на конфигурациите /Configuration management/;
 • Управление на промените /Change management/;
 • Управление на пускането в действие /Release management/;
 • Управление на нивото на услугите /Service level management/;
 • Управление на непрекъсваемостта и наличността на услугите в ИТ /Continuity management/;
 • Бюджетиране и счетоводна отчетност за услугите в ИТ /Accounting/.

Ползи от внедряването на ISO/IEC 20000-1:

 • увеличаване на производителността;
 • намаляване на разходите за предоставянето на услугите;
 • подобряване на бизнес взаимоотношенията;
 • адекватно управление на инциденти и проблеми;
 • постигане на ниво на непрекъсваемост, зададено от споразуменията за ниво на услугите;
 • повишаване на имиджа на организацията;

По отношение на информационната сигурност, стандартът ISO/IEC 20000-1 съдържа препратка към стандарта ISO/IEC 27001.

Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите в IT сектора е внедряването на интегрирана система за управление, спрямо изискванията на стандартите ISO/IEC 20000-1 и ISO/IEC 27001, базирана на внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, спрямо изискванията на ISO 9001.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български