Fraud Blocker ISO 28000 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 28000 – Системи за управление на сигурността на веригата за доставките.

ISO 28000 регламентира сигурността на поръчката по веригата на доставка. Той е насочен по специално в областта на логистиката и се фокусира върху намаляване на ефектите от инциденти.

ISO 28000 е базиран на риск мениджмънта, като изисква да се идентифицират заплахите, оцени риска за тях и предприемат мерки за контрол на този риск.

Системата за управление на сигурността по веригата за доставка е главно приложима за транспортни, куриерски, пощенски, логистични и други фирми имащи отношение във веригата на доставка на продукти и услуги.

ISO 28000 обхваща:

  • Оценка на риска– включващ определяне на заплахите за доставката, оценка, третиране и управление на рисковете свързани с тази доставка;
  • Оперативен контрол – регламентираща въвеждането на контролни мерки при извършването на всички операции свързани с доставката на продукта;
  • Мониторинг – включващ прилагане на проактивни мерки за наблюдение на изпълнението на нормативните и клиентски изисквания за доставката;
  • Реакция при извънредни ситуации – регламентирана изисквания за създаване на планове, процедури, организация и ред за реакция при извънредни за доставката ситуации;
  • Управление на непрекъсваемостта – този процес създава рамка за въвеждане на непрекъснатост на доставките;

Ползите от внедряване  и сертификация съгласно ISO 28000 са.

  • Гарантиране на точност и наврменност на доставките;
  • гарантиране на оригиналните качества на доставените продукти;
  • гарантиране на непрекъснатостта на доставките;
  • повишаване на имиджа на организацията;
  •  

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български