Fraud Blocker ISO 22301 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 22301 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.

ISO 22301 е разработена на базата на британския стандарт BS 25999-21:2007 и го заменя изцяло. Включва изискванията за анализ, оценка и третиране на бизнес рисковете.

Управлението на непрекъсваемостта на бизнеса е основен за добрия мениджмънт процес. Той е свързан с определяне на факторите (заплахите), които могат да доведат до прекъсване на бизнес дейностите или операциите и прилагане на контролни механизми срещу тях. Целта е да се получи висока степен на организационна устойчивост и ефикасен отговор в случай на прекъсващо дейността събитие.

Внедрената система съгласно ISO 22301 осигурява способността на организацията да работи в трудни времена, независимо от големината и характера на заплахите пред които е изправена.

Ползите от внедряване и сертификация съгласно ISO 22301 са:

  • оперативна устойчивост и стабилност;
  • повишена ефективност и рентабилност;
  • въвеждане на управляван непрекъснат режим на работа на тези процеси, за които има такова изискване;
  • предвидима реакция в случай на прекъсване на важен за организацията процес;
  • намаляване на разходите за възстановяване;
  • демонстриране, че фирмата защитава активите си и дейността си;
  • конкурентно предимство в случай на индустриална криза;
  • подобряване на пазарните позиции;
  • повишаване на имиджа на организацията;

Стандартът е напълно приложим за всякакъв тип организации – финансови, застрахователни, здравни, телекомуникационни, ИТ компании и др. и е напълно интегрируем с изискванията на ISO 9001 и ISO 27001.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български