Акредитация

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е изключителен представител за България на S. C. CERTIND S.A, който е акредитиран от RENAR, според изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015, орган за сертифициране на системи за управление съгласно:

  • ISO 9001 – Система за управление на качеството
  • ISO 14001 – Система за управление на околната среда
  • BS OHSAS/ISO 45001 – Система за управление на здравето и безопасността при работа
  • ISO 22000 – Система за управление безопасността на храните
  • FSSC 22000 – Система за управление безопасността на храните
  • ISO 27001 – Система за управление на информационната сигурност
  • ISO 50001 – Система за управление на енергията
  • ISO 37001 – Системи за управление за борба с подкупването
  • ISO 39001 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
  • Продуктова сертификация

S.C. CERTIND S.A е призната от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) като орган по сертификация на системи за управление на безопасността на храните, съгласно FSSC 22000.

S.C. CERTIND S.A е акредитиран от ACCREDIA за предоставяне на сертификация на системи за управление на качеството за строителния сектор по RT-05.

S.C. CERTIND S.A е одобрен NATO доставчик /№ 0483/ за оценка и сертификационни услуги, вкл. AQAP, легитимно за всички страни членки на NATO.

Акредитация на S.C. CERTIND S.A.
Тук можете да проверите акредитацията на S.C. CERTIND S.A от RENAR.
Тук можете да проверите членството на RENAR в IAF.
Тук можете да проверите наличието на подписано EA-MLA споразумение от RENAR.