ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е изключителен представител на международния сертификационен орган CERTIND S.A. за България и чрез тях предоставят акредитирана сертификация, която гарантира признаване на съответствието /сертификата/ в глобален мащаб.

CERTIND S.A. е акредитиран съгласно ISO 17021 от RENAR – национален орган по акредитация на Румъния (№ SM 041/27.09.2012.), който е член на многостранното EA-MLA споразумение.

CERTIND S.A. чрез ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, извършва своите услуги основаващи се на следните принципи:

 • Международно признаване на сертификатите
 • Безпристрастност при всички дейности по оценка и сертифициране на системите за управление
 • Компетентност на персонала
 • Отговорност при вземане на решение за сертификация
 • Предразположеност към всички заинтересовани страни
 • Висока степен на поверителност на получената информация

В тази връзка, CERTIND S.A. чрез ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД осъществяват акредитирани сертификации по следните стандарти:

 • ISO 9001 – Системи за управление на качеството
 • ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда
 • ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001)
 • ISO 50001 – Системи за управление на енергията
 • ISO 22000 – Система за управление на безопасността на хранителните продукти
 • FSSC 22000 – Системи за управление безопасността на хранителните продукти
 • ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията
 • ISO/IEC 20000-1 – Системи за управление на услугите
 • ISO 22301 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса
 • ISO 37001 – Системи за управление за борба с подкупването
 • ISO 39001 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
 • Продуктова сертификация

CERTIND S.A. е призната от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) като орган по сертификация на системи за управление на безопасността на храните, съгласно FSSC 22000.

CERTIND S.A. е акредитиран от ACCREDIA за сертификация на системи за управление на качеството в областта на строителният сектор в съответствие с изискванията на Наредба RT-05.

CERTIND S.A. е одобрен NATO доставчик /№ 0483/ за оценка и сертификационни услуги, вкл. AQAP, легитимно за всички страни членки на NATO.

За продуктово съответствие CERTIND S.A. е акредитирана от RENAR – Румъния – ON 013 и PR 086 (за задължителните и доброволни сектори).

С уведомление на Европейската комисия CERTIND S.A. е нотифициран орган за сертифициране на строителни продукти съгласно Директивата 89/106/EEC.

CERTIND S.A. е оторизирана от Министерството на Транспорта и инфраструктурата на Румъния за оценка на сигурността в транспорта № 029/2011, в съответствие с международната ISM (международен код по безопасност).

Акредитация на CERTIND S.A.
Тук можете да проверите акредитацията на S.C. CERTIND S.A от RENAR.
Тук можете да проверите членството на RENAR в IAF.
Тук можете да проверите наличието на подписано EA-MLA споразумение от RENAR.
Tук може да проверите валидността на издадените сертификати от CERTIND S.A.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български