Fraud Blocker Акредитация – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД изключителен представител на  международно признатия сертифициращ орган CERTIND S.A., с право за  управление на  дейностите  по оценка на съответствието и сертификация на системи за управление, предлагани на българския пазар.

CERTIND S.A. осъществява дейността си в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/TS 22003:2013 и e акредитирана по стандарта ISO/IEC 17021-1:2015 от RENARнационален орган по акредитация на Румъния (Акредитиращ сертификационен № SM 041/27.09.2012.). RENAR е член както на многостранното споразумение EA-MLA, така и на IAF-MLA.

CERTIND S.A. чрез ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, извършва своите услуги основаващи се на следните принципи:

 • Безпристрастност,
 • Компетентност,
 • Отговорност
 • Откритост
 • Опазване на професионалната тайна
 • Разглеждане на жалби и
 • Подход, основан на риска.

ЕВРО СТАНДAРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД осъществява акредитирани сертификационни услуги съгласно:

 • ISO 9001 – Системи за управление на качеството
 • ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда
 • ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001)
 • ISO 50001 – Системи за управление на енергията
 • ISO 22000 – Система за управление на безопасността на хранителните продукти
 • FSSC 22000 – Системи за управление безопасността на хранителните продукти
 • ISO/IEC 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията
 • ISO 37001 – Системи за управление за борба с подкупването
 • ISO 39001 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
 • ISO/IEC 20000-1 – Системи за управление на услугите
 • ISO 22301 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса
 • EMAS III – Регламент за управление на околната среда
 • ISO 13485 – Системи за управление на качеството на медицинските изделия.
 • Продуктова сертификация

CERTIND S.A. има лиценз от Фондация FSSC 22000 за системи за управление на безопасността на храните. FSSC 22000 е схема за сертифициране, призната от GFSI (Глобална инициатива за безопасност) и еквивалентна на други схеми за безопасност на храните FSMS (IFS, BRC и др.).

CERTIND S.A. е проверяващ по околна среда съгласно регламента на ЕС за проверка и верификация № 1221/2009 – EMAS III.

CERTIND S.A. е одобрен NATO доставчик /№ 0483/ за оценка и сертификационни услуги, вкл. AQAP, легитимно за всички страни членки на NATO.

За продуктово съответствие CERTIND S.A. е акредитирана от RENAR – Румъния – ON 013 и PR 086 (за задължителните и доброволни сектори).

С уведомление на Европейската комисия CERTIND S.A. е нотифициран орган за сертифициране на строителни продукти съгласно Директивата 89/106/EEC.

CERTIND S.A. е оторизирана от Министерството на Транспорта и инфраструктурата на Румъния за оценка на сигурността в транспорта № 029/2011, в съответствие с международната ISM (международен код по безопасност).

 

Акредитация на CERTIND S.A.
Тук можете да проверите акредитацията на S.C. CERTIND S.A от RENAR.
Тук можете да проверите членството на RENAR в IAF.
Тук можете да проверите наличието на подписано EA-MLA споразумение от RENAR.
Tук може да проверите валидността на издадените от CERTIND S.A. сертификати

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български