Екип

Екипът на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се състои от висококвалифицирани одитори и експерти, доказали браншовата си компетентност в професионалното си кариерно развитие, по следните стандарти:

 • ISO 9001 – Системи за управление на качеството;
 • ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда;
 • BS OHSAS/ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопастността при работа;
 • ISO 20000-1 – Системи за управление на ИТ услугите;
 • ISO 22000 – Системи за управление на безопасността на храните;
 • ISO 27001 – Системи за управление на информационната сигурност;
 • SA 8000 и MRS 10000 – Системи за управление на социалната отговорност;
 • HACCP;
 • Системи за управление за борба с подкупването – ISO 37001
 • Системи за управление на безопасността на движението по пътищата – ISO 39001
 • Продуктова сертификация

Заедно с наличните експерти, екипа на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД притежава доказан опит и задълбочени познания в следните области:

 • строителство;
 • технически науки;
 • информационни технологии и съобщения;
 • химическа промишленост;
 • хранително-вкусова промишленост;
 • други;

Екипа одитори и експерти покрива всички ЕА и NICE кодове.