Fraud Blocker Екип – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

УСПЕХЪТ на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се дължи на екипа от мотивирани и висококвалифицирани специалисти, обучени да одитират по всички браншове на икономиката, които проверяват и оценяват документите и действието на стандартизираните системи за управление.

ЕКИПЪТ на дружеството се състои от одитори и технически експерти, доказали браншовата си компетентност в професионалното си кариерно развитие и са предварително квалифицирани в съответствие с процедурите на CERTIND S.A. Браншовата им компетентност покрива почти всички EA кодове. 

ОДИТИТЕ са планирани и се провеждат на български език от името на CERTIND S.A.

Одиторите и техническите експерти провеждат одитите на Българки език, притежават доказан опит и задълбочени познания в следните области:

  • Строителство;
  • Технически науки;
  • Информационни технологии;
  • Химическа промишленост;
  • Хранително-вкусова промишленост;
  • Козметична промишленост
  • Медицински изделия
  • Туризъм;
  • Машиностроене и др.

СЕРТИФИКАТИТЕ издадени от CERTIND S.A. са международно признати в глобален мащаб чрез своята акредитация издадена от акредитиращия орган RENAR подписал както EA-MLA, така и IAF-MLA многостранни споразумения за признаване.

 

С НАС сертификационните услуги са
ПО-БЛИЗО, ПО-ДОСТЪПНИ ОТ ВСЯКОГА!

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български