Fraud Blocker Трансфер – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, чрез CERTIND S.A., предлага услугата Трансфер на акредитирана сертификация, по желание на клиента.

Нормативното основание за тази процедура е Задължителния документ на IAF за Прехвърляне на Акредитирана Сертификация на Системи за Управление Издание 1 (IAF MD 2).

Въз основа на тази норматива, Клиентът има възможност да прехвърли своите сертификати, по всяко време на сертификационният цикъл, от старата акредитирана сертификационна организация към CERTIND S.A. чрез ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, при нови по-изгодни за клиента условия.

Графикът за провеждане на последващите надзорни/контролни одити се запазва и одитите се извършват съобразно датата на сертификационния одит.

Процедурата за трансфер е напълно безплатна и включва:

  • Попълване на заявление за трансфер от страна на клиента
  • Подписване на договор за трансфер
  • Планиране провеждането на надзорния/контролния одит съвместно с Клиента
  • Заплащане на договорената такса за провеждане на одита от страна на Клиента
  • Провеждане на одита
  • При необходимост изпълняване на коригиращи действия от страна на Клиента
  • Клиентът получава новият/те сертификат/ти за съответствие, заедно със сертификационното лого на CERTIND S.A.

Организациите, които притежават сертификати, издадени от сертификационна организация без международно призната акредитация преминават през процедура за начална сертификация.

С НАС сертификационните услуги са
ПО-БЛИЗО, ПО-ДОСТЪПНИ ОТ ВСЯКОГА!

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български