Fraud Blocker Видове курсове – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ВОДЕЩИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ на тема:

 • Прилагане на българското законодателство;
 • Прилагане на технически стандарти и директиви;
 • Оценка на аспектите на околната среда;
 • Управление на аспектите по околната среда;
 • Управление на извънредни ситуации по околната среда;
 • Оценка на риска по ЗБУТ;
 • Прилагане на ЗБУТ;
 • Идентифициране на активите и оценка на риска за информационната сигурност;
 • Управление на инциденти със сигурността;
 • Управление на сигурността;
 • Разработване на проекти по оперативните програми на ЕС;
 • Управление на проекти;

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ по тема определена от клиента;

С НАС сертификационните услуги са
ПО-БЛИЗО, ПО-ДОСТЪПНИ ОТ ВСЯКОГА!

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български