Fraud Blocker Обучение – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД провежда следните обучения:

Обучения за Вътрешни одитори на системи за управление съгласно международно признатите стандарти и ISO 19011 – Указания за провеждане на одит на системи за управление;

Провеждане на GAP анализи на фирмени системи за управление по ISO стандарти;

Обучения свързани с прилагането на българското законодателство;

Обучения свързани с прилагането на технически стандарти и директиви;

Корпоративни обучения по тема определена от клиента;

Специфични обучения по зададени от клиента теми;

  • Оценка на аспектите на околната среда;
  • Управление на аспектите по околната среда;
  • Управление на извънредни ситуации по околната среда;
  • Оценка на риска по ЗБУТ;
  • Прилагане на ЗБУТ;
  • Идентифициране на активите и оценка на риска за информационната сигурност;
  • Управление на инциденти със сигурността;
  • Управление на сигурността;
  • Разработване на проекти по оперативните програми на ЕС;
  • Управление на проекти;

С НАС сертификационните услуги са
ПО-БЛИЗО, ПО-ДОСТЪПНИ ОТ ВСЯКОГА!

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български