Трансфер

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, чрез своя партньор – CERTIND, предлага услугата трансфер на сертификати, по желание на клиента, от старата акредитирана сертификационна организация към Сертинд, при нови по-изгодни за клиента условия. Нормативното основание за тази процедура е Задължителния документ на IAF за Прехвърляне на Акредитирана Сертификация на Системи за Управление Издание 1 (IAF MD 2:2007).Какво включва процедурта по трансфер:

  • Свържете се с нас или изпратете заявка за трансфер;
  • Ние ще Ви изпратим ценово предложение за целия сертификационен период. Самият трансфер е безплатен.
  • След като получим потвърждението на офертата ни, ще Ви изпратим договор за трансфер;
  • След подписването му, наш одитор ще извърши посещение на място при вас, което е напълно безплатно.
  • Целта на посещението е одиторът да потвърди, че няма незакрити несъответствия и да попълни Лист за оценка при трансфер.
  • След трансфера, графикът на надзорните одити се запазва и следващия одит се заплаща по цените на на новия ни договор и се извършва от наши одитори.

Организациите, които притежават сертификати, издадени от организация без международно призната акредитация преминават през процедура за начална сертификация.