Fraud Blocker ISO 31000 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 31000 – Системи за управление на риска.

ISO 31000 определя принципите и общите насоки за:

 • идентификация на заплахите;
 • идентификация на активите, към които могат да бъдат приложени те;
 • създаване на методика за оценка на риска;
 • оценка и преоценка на рисковете;
 • третиране на риска;
 • внедряване на механизмите за контрол на риска;
 • управление на риска;

ISO 31000 е приложим за извършване на горните действия при всички видове риск – бизнес риск, финансов, информационен, продуктов и други;

Важен негов аспект е уеднаквяването на подходите към управлението на различните рискове и въвеждането им в единна система, през която се отчита и връзките между видовете рискове.

Ползите от внедряване и сертификация съгласно ISO 31000 са:

 • създаване на обща рамка за управление на риска;
 • въвеждане на управление на риска и в области, в които преди внедряването на системата, такова е липсвало;
 • подобряване на ефективността на управление на рисковете;
 • намаляване на разходите за третиране на рисковете;
 • повишаване на имиджа на организацията;

Стандартът е приложим във всяка организация и е напълно интегрируем с изискванията на всички риск базирани стандарти.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български