Етапи на процеса на сертифициране

Приемане на оферта за сертифициране от страна на клиента

Изпращане на заявление за сертифициране от клиента до CERTIND

Подписване на договор за сертификация на система за управление

Планиране на одита съвместно с клиента

Заплащане на първата част от договорените такси за сертифициране

Провеждане на одита
(Етап 1 и Етап 2)

Изпълняване на коригиращи действия от организацията
(ако е необходимо, след одита)

Окончателна оценка и решение за сертифициране

Заплащане на останалите сертификационни такси

Изпращане на сертификата за съответствие до клиента, заедно със сертификационното лого

Сертификационния цикъл е с продължителност 3 години от първоначалното издаване на сертификата за съответствие и включва:

  • Първи надзорен одит в рамките на една година от издаване на сертификата;
  • Втори надзорен одит – до две години след издаване на сертификата;
  • Ресертифициране в третата година, преди изтичането на срока на съществуващия сертификат;