Условия

Обученията осигуряват знания и умения, свързани с внедряването и поддържането на дадената система за управление, а курсовете за одитори и с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити.

Комбинацията от презентации, упражнения и дискусии помага за разбирането и прилагането на придобитите знания в практиката.

Курсовете за водещи и вътрешни одитори завършват с полагане на изпит.

За всички курсове се издава на сертификат.

Теми на курсовете:

  • Общо запознаване с подхода за управление, който стандартите възприемат;
  • Система за управление по приложимия стандарт – термини, изисквания, прилагане;
  • Планиране, провеждане, докладване и извършване на одити;
  • Оценка на риска – за приложимите стандарти;
  • Нормативни изисквания;
  • Подобряване на системата.