Обучения

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД провежда обучения по:

  • обучение за водещи одитори/одитори на системи за управление съгласно горецитираните стандарти и ISO 19011;
  • обучение за вътрешни одитори на системи за управление съгласно горецитираните стандарти и ISO 19011;
  • обучение на мениджъри на системи за управление съгласно горецитираните стандарти;
  • обучения свързани с прилагането на законодателството;
  • обучения свързани с прилагането на технически стандарти и директиви;
  • специфични обучения по зададени от клиента теми;