Fraud Blocker Новини – Страница 2 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
12.03.2024

ISO 14001 – УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ерата на повишено екологично съзнание и увеличаващи се глобални предизвикателства, като изменението на климата, загубата на биоразнообразие и изчерпването на ресурсите, организациите играят ключова роля. […]
12.03.2024

ISO/IEC 27001 – Информационна сигурност

ISO/IEC 27001 е най-известният в света стандарт за системи за управление на информационната сигурност (ISMS). Той определя изискванията, на които трябва да отговаря информационната сигурност на […]
12.03.2024

EMAS – Регламент за управление на околната среда разработен от Европейската комисия

EMAS – Регламент за управление на околната среда разработен от Европейската комисия Регистрираните по EMAS организации могат да имат право на регулаторни облекчения. Дружествата, които осъществяват […]
20.02.2024

Международният стандарт ISO 9001 определя изискванията за управление на качеството, когато организацията: трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента […]
14.02.2024

Стандартът ISO/IEC 27001:2013 има нова версия – ISO/IEC 27001:2022

Стандартът за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013 има нова версия – ISO/IEC 27001:2022. Старата версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013 ще е валидна до 25.10.2025 г. На 25 […]
12.02.2024

ISO 9001 – УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

7 ПРИНЦИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО Насоченост върху клиента Лидерство Приобщаване на персонала Процесен подход Непрекъснато подобряване Решения, базирани на доказателства Управление на отношенията
05.02.2024

ПОЛЗИ от внедряване на ISO 45001

ПОЛЗИ от внедряването на ISO 45001 – осигурява значителна стойност за организациите, които искат да намалят инцидентите на работното място и да демонстрират ангажимент за здраве […]
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български