Fraud Blocker Новини – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
17.04.2024

Защо да изберем ISO сертификация?

ISO сертификацията подобрява имиджа на организацията, повишава възможността за печелене на нови обекти/нови клиенти, обществени поръчки/търгове, както и повишение на цените на услугите/продуктите на организацията. Чрез […]
15.03.2024

От 01.04.2024 г. всички одити по FSSC 22000 ще бъдат провеждани по ver.6

От 01.04.2024 г. всички одити по FSSC 22000 ще бъдат провеждани по FSSC 22000 ver.6. През Април 2023 г. Фондацията FSSC 22000 публикува версия 6 на […]
14.03.2024

Как може да се използва сертификационното ЛОГО?

Сертифицираните Клиенти могат да използват Сертификационно лого и да рекламират сертифицираната си система за управление толкова дълго, колкото е валиден сертификатът им за съответствие. Сертификационно лого […]
13.03.2024

Как да изберем сертификационна организация?

В днешния интензивен свят Ви представяме 7 критерия за правилен избор на сертификационна организация:   КРИТЕРИЙ 1: Да е акредитирана или да е представител на международно […]
12.03.2024

ISO 45001 – ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

От края на 2023 г. стандартът БДС ISO 45001:2018 беше приет като европейски стандарт от международните организации CEN (Европейският комитет по стандартизация) и CENELEC (Европейският комитет […]
12.03.2024

WHISTLEBLOWER DIRECTIVE – Директива за подаващите информация и ISO 37001

Информиране за нередности е жизненоважен механизъм за осигуряване на прозрачност и отчетност във всички сектори, и придобива значителна известност в Европа през последните години. Тази практика, […]
12.03.2024

ISO 37001 – АНТИКОРУПЦИОНЕН СТАНДАРТ

Стандартът ISO 37001 отразява международните добри практики и може да се използва във всички юрисдикции. Той е приложим за малки, средни и големи организации във всички […]
12.03.2024

ISO 14001 – УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ерата на повишено екологично съзнание и увеличаващи се глобални предизвикателства, като изменението на климата, загубата на биоразнообразие и изчерпването на ресурсите, организациите играят ключова роля. […]
12.03.2024

ISO/IEC 27001 – Информационна сигурност

ISO/IEC 27001 е най-известният в света стандарт за системи за управление на информационната сигурност (ISMS). Той определя изискванията, на които трябва да отговаря информационната сигурност на […]
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български