Fraud Blocker ISO 9001 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 9001 – Системи за управление на качеството

ISO 9001 е универсален стандарт, приложим за всяка организация във всички сфери на дейност – производство, услуги, търговия, здравеопазване, местстно и държавно управление и др. Целта на стандарта е да подпомага организациите в техния стремеж за управление на качеството.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта ISO 9001?
Функционирането на система за управление на качеството е предпоставка за съответствие на предоставяните продукти и/или услуги с нормативните и клиентските изисквания.

Каква е ползата от функциониране на система за управление на качеството в организацията?
Системата за управление на качеството създава предвидимост на дейностите, свързани със създаването на продуктите и/или услугите пред:

  • Клиентите
  • Собствениците на организацията
  • Персоналът на организацията
  • Обществото
  • Доставчиците

Как организацията ще получи сертификат за съответствие със стандарта ISO 9001?
Сертификатът за съответствие със стандарта ISO 9001 се издава при спазването на следните принципи:

  • Етично поведение – основата на професионализма.
  • Безпристрастно представяне – задължението да се докладва вярно и точно.
  • Професионална добросъвестност – влагане на старание и преценка при извършване на одит.
  • Независимост – основата на безпристрастността на одита и обективността на заключенията от одита.
  • Подход, основан на доказателствата – рационалният метод за достигане до надеждни и повторяеми заключения в систематичния процес на одита.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български