Fraud Blocker ISO 22000 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 22000 – Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

ISO 22000 е стандарт, определящ изискванията към управлението на безопасността на храните. Той има за цел изграждане на цялостна система за управление на безопасността на храните в повече от изискванията на законовите норми.

ISO 22000 изисква всички опасности, които могат да се очакват в хранителната верига, дори тези, които са свързани с използваните процеси, опаковки и оборудване, да се идентифицират и оценят.

ISO 22000 определя изискванията, които да позволят на организацията да:

  • Планира, проектира, прилага, експлоатира, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните с намерението да доставя крайни продукти, които според тяхната предвидена употреба ще са безопасни за клиента.
  • Демонстрира спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните.
  • Оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствия с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с безопасността на храните, за да повиши удовлетвореността на клиентите.
  • Ефективно да комуникира въпросите, свързани с хранителната безопасност, със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига.
  • Гарантира, че спазва декларираната политика по безопасността на храните.
  • Демонстрира това съответствие пред други заинтересовани страни и постигне сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на храните от външна организация или да провежда самооценка или декларация за съответствие с международния стандарт ISO 22000.

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

и

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български