Fraud Blocker EMAS – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

EMAS III – регламент за устойчиво управление на околната среда

EMAS III е регламент за екологично управление и одит, разработен от Европейската комисия за подобряване на екологичните показатели на икономическите субекти. EMAS III е подходящ за всеки тип организация, желаеща да подобри своите екологични показатели. Обхваща всички сектори на икономиката и услугите и е приложим в целия свят.

Препоръчително е за организациите, тръгващи да покриват Регламента EMAS III, да имат разработена и действаща система за управление на околната среда по ISO 14001.

EMAS III дава указания на организациите при намирането на правилните инструменти за подобряване на техните екологични показатели. Участващите организации доброволно се ангажират както да оценят, така и да намалят въздействието си върху околната среда.

Регистрацията по EMAS III гарантира външна и независима оценка на действащата и ефективна система по EMAS III.

Предоставянето на обществено достъпна информация за екологичните показатели на дадена организация е важен аспект на EMAS III. Организациите постигат по-голяма прозрачност както пред обществото чрез екологичната декларация, така и вътрешно чрез активното участие на служителите.

Въвеждането на EMAS III намаля вредното въздействие на дейността на организацията върху околната среда, засилва спазването на екологичното законодателство и участието на служителите в този процес, както и спестява значителни финансови ресурси!

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български