Fraud Blocker ISO 45001 / BS OHSAS 18001 – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ISO 45001/BS OHSAS 18001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

ISO 45001 се основава, както на изискванията на самия стандарт, така и на законодателната база, отнасяща се до конкретното производство на продукт или услуга в дадена организация.

ISO 45001 е разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Стандартът е съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторни изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на ISO 45001.

Сертификацията по ISO 45001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.

Елементите на ISO 45001 включват политика и ангажираност, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, законови изисквания, цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации, документи и записи, оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки, коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.

ISO 45001 може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези, към които е насочена дейността й.

Предимствата на ISO 45001 са:

Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.
Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.

 

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български