Fraud Blocker Стандарти – ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД предлага сертификация по следните международно признати стандарти:

 • ISO 9001 – Системи за управление на качеството
 • ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда
 • ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001)
 • ISO 22000 – Системи за управление на безопасността на хранителните продукти
 • FSSC 22000 – Системи за управление безопасността на хранителните продукти
 • ISO/IEC 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията
 • ISO 50001 – Системи за управление на енергията
 • ISO 37001 – Системи за управление за борба с подкупването
 • ISO 13009 – Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове
 • ISO/TS 29001 – Управление на качеството за нефтената и газовата промишленост
 • ISO 29990 – Системи за управление на услугите за обучение
 • EN 15838 – Центрове за управление на контактите с клиентите
 • ISO/TS 16949 – Изисквания за Система за управление на качеството към организациите, произвеждащи автомобили и резервни части
 • EMAS III – Регламент заустойчиво управление на околната среда
 • НАССР – Анализ на опасностите и контрол на критичните контролни точки
 • ISO 28000 – Системи за управление на сигурността на веригата за доставките
 • RS 8000 – Социална отговорност
 • ISO 22301 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса
 • ISO 39001 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
 • ISO 31000 – Системи за управление на риска
 • ISO/IEC 20000-1 Системи за управление на услугите
 • ISO/IEC 27701 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията
 • ISO 20121 – Системи за  управление на устойчиви събития
 • ISO 13485 – Системи за управление на кчаествто на медицинските изделия

При желание за стартиране на сертификационна процедура ще се радваме да свържете с нас
с един клик върху бутона – ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, за да Ви изпратим нашето индивидуално ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Сертификацията на Вашата организация по международните стандарти
е гаранция за доброто ѝ управление и осигурява висока конкурентоспособност в сферата ѝ на дейност.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български