Fraud Blocker ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

Защо да изберете нас?

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е организация с доказан опит в областта на оценка съответствието и акредитирана сертификация на системи за управление, съгласно изискванията на съответните ISO стандарти.

От създаването си през 2010 г. са извършени над 1300 сертификации на фирми и организации от различни браншове.

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД изключителен представител на  международно признатия сертифициращ орган CERTIND S.A., с право за  управление на  дейностите  по оценка на съответствието и сертификация на системи за управление, предлагани на българския пазар

УСПЕХЪТ на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се дължи на екип от мотивирани и висококвалифицирани специалисти и одитори, компетентни да извършват одити във всички области на икономиката.

МИСИЯТА на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е да подпомага българския бизнес чрез професионализъм, креативност и поверителност на достъпни цени.

РАБОТАТА НА ЕКИПА на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е с целенасочен алтруистичен подход към всеки един клиент.

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

осъществява акредитирани сертификационни услуги и е в полза на организациите:

14 години ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

14 години успешно присъствие на българския пазар

над 1300 доволни клиенти

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Български